28. ŘÍJNA 2023

Tím dnem se začaly psát nové dějiny. Demokracii, budovanou TGM, Mons. Šrámkem z lidové strany a dalšími fenomenálními osobnostmi, vystřídala dlouhá léta totality, po kterých ale demokracie znovu vstala z popela. V historii se píšou dobré a špatné momenty. Tenhle je tím dobrým. I díky němu jsme dnes suverénním státem, srdcem Evropy. 


PROGRAMOVÁ KONFERENCE - 

S LÁSKOU KE VŠEM GENERACÍM

V sobotu 21. října 2023 se v Praze v Cubex centru konala programová konference naší lidové strany. Jsem rád, že jsme se jí mohl zúčastnit a vyslechnout vize a plány předních představitelů KDU.

Tomáš Kříž


LIDOVECKÝ TROJBOJ

V pátek 20. října jsme pořádali zájezd na LIDOVECKÝ TROJBOJ. Do Prahy nás jelo celkem 30, většinou čebíňáci, ale přidali se i kuřimáci a tišnováci a několik dalších. Měli jsme možnost si prohlédnout budovu Ministerstva životního prostředí a z jeho střechy shlédnout Prahu. Za doprovodu Jana Bartoška jsme navštívili prostory Poslanecké sněmovny, usedli do poslaneckých lavic, prošli pověstné kuloáry a místa, kam se běžně lidé nepodívají. Na závěr nás čekala prohlídka Senátu a exkurzi jsme zakončili ve Valdštejnských zahradách. 


VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - KOORDINÁTOR INTERNÍ KOMUNIKACE


VNITROSTRANICKÉ SETKÁNÍ 

Druhý týden v září se uskutečnilo velké dvoudenní vnitrostranické setkání, které bylo otevřené všem členům a kterého jsme se zúčastnil. Více než 360 lidovců přijelo prodiskutovat 10 nejdůležitějších tematických okruhů, které vzešly z proběhlých workshopů a kulatých stolů během roku. Účastníci byli rozděleni do skupinek po maximálně 12 členech. Každá skupinka měla za úkol prodiskutovat tematický okruh a navrhnout řešení či doporučení nebo odpovědět na diskutované otázky, na kterých se shodla. Všechny návrhy na dané téma pak byly souhrnně druhý den prezentovány všem účastníkům, kteří hlasováním vybírali ty, které měly u nich největší sympatie. 


LIDOVECKÝ TROJBOJ - pozvánka


PŘEJEME VÁM RADOSTNÉ VELIKONOCE


POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI

v neděli 26. března 2023 v 17:00 hodin ve velké zasedací místnosti obecního úřadu v Čebíně

Sestry a bratři,

srdečně Vás zvu na výroční členskou schůzi naší organizace, která se uskuteční v neděli 26. března 2023 s tímto programem:

  • Zahájení
  • Projevy hostů
  • Zprávu předsedy o činnosti místní organizace
  • Stanovení počtu členů výboru místní organizace a místopředsedů volených výroční členskou schůzí
  • Volba místopředsedy a dalších členů výboru místní organizace
  • Plán činnosti na rok 2023

Na schůzi budou vybírány členské příspěvky za rok 2022 a 2023.

V Čebíně dne 10. 3. 2023

________________________________

Tomáš Kříž, předseda místní organizace


ŽEHNÁNÍ MOTOCYKLŮ - 7. 5. 2023

Srdečně Vás zvu na druhý ročník žehnání motocyklů, který pořádáme společně s místní organizací Orla. V plánu je společná mše svatá a po ní požehnání strojů na návsi před orlovnou. Následovat bude vyjížďka. Podrobnosti zveřejníme v dostatečném předstihu zde a také na webu www.orelcebin.cz a FACEBOOKU Orla.


Tomáš Kříž
PREZIDENT PAVEL DNES DO FUNKCE MINISTRAŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ JENOVAL PETRA HLADÍKA - 10. 3. 2023

Místopředseda KDU-ČSL a nový ministr Petr Hladík se v oblasti životního prostředí chce zaměřit například na proměnu naší energetiky na moderní a čistou, včetně legislativního ukotvení komunitní energetiky. Plánuje také důslednou ochranu vod a chce prosadit přísnou krizovou novelu vodního zákona. To, co se stalo na Bečvě, už se nesmí opakovat. Petr Hladík také usiluje o rozšíření chráněných územích, v první řadě plánovaného národního parku Křivoklátsko, ale týká se to i dalších cenných lokalit. A prioritním tématem Ministerstva životního prostředí bude i odpad jako cenný zdroj pro materiálové i energetické využití.

Poslechněte si o plánech Petra Hladíka více zde


SETKÁNÍ PŘEDSEDNICTVA KDU-ČSL SE STAROSTY A MÍSTOSTAROSTY

V pátek 3. března 2023 jsem se v Orlovně ve Šlapanicích zúčastnil setkání předsednictva KDU - ČSL se starosty a místostarosty z Jihomoravského kraje. Hovořilo se energetické krizi, dotačních možnostech MSPV ČR, novém stavebním zákoně, nové zelené úsporám light a dalších aktuálních tématech.


PROSÍM, PŘIJDTE K VOLBÁM A PODPOŘTE PETRA PAVLA

Vážené sestry a bratři,

čeká nás druhé kolo voleb prezidenta České republiky. Cítím jako svoji povinnost, jakožto předseda místní organizace KDU-ČSL, vyjádřit jasně svoji podporu kandidátovi Petru Pavlovi a rád bych Vás požádal, abyste i vy využili svého volebního práva a podpořili pana generála.

Já jsem v prvním kole volil Pavla Fišera. Tušil jsem, že se asi do druhého kola neprobojuje, ale byla to volba srdcem. Věřím, že kdyby zvítězil, tak by byl dobrým a důstojným prezidentem. Nyní je však nutné k volbě přistoupit čistě pragmaticky. A i když to možná pro někoho znamená volit "menší zlo", pořád si myslím, že je lépe k volbám přijít a podpořit Petra Pavla, než nejít volit vůbec.

Andrej Babiš je z mého pohledu naprosto neakceptovatelný. Ještě nedávno jsem si dokázal představit, že se najde skupina lidí, kteří mu věří, ale po shlédnutí televizního duelu, kde se Andrej Babiš dopouštěl jedné nepravdy a lži za druhou a kde naprosto neuvěřitelně sdělil národu, že v případě napadení našich spojenců by jim odepřel pomoc, jsem si říkal, že už snad nemůže přijít nic horšího. Pak jsem shlédl video, kde se naprosto nevkusně snaží s pomocí několika sošek pražského Jezulátka podbízet křesťanské části našeho národa. Nenapadají mě slušná slova, jakými tuto nehoráznost okomentovat a jsem moc rád, že ji odsoudil například i Tomáš Halík, kterého si velice vážím.

Volební místnost bude i pro druhé kolo v přízemí naší základní školy. Volit je možno v pátek 27. 1. 2023 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 28. 1. 2023 od 8:00 do 14:00 hodin. Prosím, přijďte k volbám a podpořte Petra Pavla.

Děkuji

Tomáš Kříž, předseda MO KDU-ČSL Čebín


PODPOŘTE KANDIDÁTA PETRA PAVLA 

Vážené sestry, vážení bratři, máme za sebou první kolo prezidentských voleb, v nichž těsně zvítězil občanský kandidát Petr Pavel nad nominantem hnutí ANO Andrejem Babišem. Koalice SPOLU v těchto volbách nakonec nepostavila vlastního kandidáta, ale podpořila tři nestranické uchazeče. A udělali jsme dobře. Jeden z námi podporovaných kandidátů v prvním kole prezidentských voleb zvítězil. Získal téměř dva miliony hlasů a navíc i sympatie mnohých z nás. Mám radost, že i výsledek Danuše Nerudové a Pavla Fischera byl mimořádný, ale vyhrát může jen jeden. Věřím, že až opadne počáteční smutek v táborech jejich příznivců, budou i oni tyto volby hodnotit pozitivně, vždyť tito kandidáti spolu se svými týmy dokázali oslovit přes milion voličů! A budou to právě tito lidé, kteří nyní rozhodnou o tom, kdo se stane příštím českým prezidentem.

Ať už jste volili Danuši Nerudovou nebo Pavla Fischera, prosím, přijďte znovu k volbám ve dnech 27. a 28.1. a podpořte kandidáta Petra Pavla. Generála Pavla znám osobně a mohu ho doporučit a zaručit se, že je to férový a slušný chlap, který všechny problémy a krize vždy řešil spravedlivě, klidně a s noblesou. Má mezinárodní zkušenosti, přehled a znalosti. Je člověkem smíru, nikoliv konfliktu. Dovolte mi, vyřídit Vám zároveň i vzkaz od Pavla Fischera, který speciálně pro Vás uvedl: "Doporučuji, abyste volili Petra Pavla, který bude vykonávat úřad prezidenta ku prospěchu naší země, jsem přesvědčen, že Andrej Babiš není dobrou budoucností pro Českou republiku." Pavel Fischer ho podporuje osobně, účastní se spolu s ním akcí v různých městech a na svých cestách všechny své voliče žádá, aby šli k volbám 27. nebo 28. 1. a využili svého hlasovacího práva ve prospěch Petra Pavla. Nenechejte se zviklat mimořádně lživou kampaní jeho protikandidáta a postavme se pevně za generála Pavla, za demokracii, právní stát a slušnou politiku. 

Děkuji Vám.

S přátelským pozdravem Marian Jurečka, předseda KDU-ČSL

VÁNOČNÍ KONCERT SE VYDAŘIL

V neděli 26. prosince 2022 provoněly vánoční atmosféru v čebínském kostele koledy a další písně v provedení Deblínské scholy pod vedením pana Jaromíra Klusáka. Zúčastnili se místní i mnoho přespolních. A věřím, že nikdo z nich nelitoval. Skvělé provedení hudby a krásná výzdoba kostela pohladili jak uši přítomných, tak jejich duši. Veškeré dobrovolné vstupné, které se vybralo a které činilo celkem 3.145,- Kč, jsme předali místnímu panu faráři jako příspěvek na opravu varhan.

Tomáš Kříž


VÁNOČNÍ KOLEDOVÁNÍ s Deblínskou scholou

Srdečně Vás zvu na VÁNOČNÍ KONCERT do našeho čebínského kostela, který se uskuteční 26. prosince 2022 v 17:00 hodin. Přijďte nasát Vánoční atmosféru a třeba si i zazpívat koledy společně s Deblínskou scholou. Dobrovolné vstupné bude věnováno na opravu varhan. 


Tomáš Kříž


ENERGIE - 11+1 otázka, které máte, a na které vám nikdo neodpověděl

Jedním z největších problémů dnešní doby, ne-li tím vůbec největším, je vysoká cena energií, která doléhá na každého jednotlivce či firmu. Názorů jak tento stav řešit je mnoho, ať už jsou umírněné nebo zcela radikální. Velice často však postrádají reálný základ, protože nevychází z dostatečných odborných znalostí.

V KDU-ČSL se touto problematikou dlouhodobě zabývá Vít Doležálek a předsednictvo KDU-ČSL jej požádalo aby vypracoval odpovědi na nejčastěji kladené otázky.

Prosím najděte si chvíli klidu a důkladně si pročtěte přiložený text, který Vám mnohé nejasnosti pomůže pochopit.


BYLI JSME NA VRANOVĚ A BABÍM LOMĚ

V neděli 2. 10. 2022 jsem se zúčastnili poslední letošní mariánské pouti na Vranově u Brna a navštívili nově zrekonstruovanou rozhledu Babí lom. Vyrazili jsme ráno vlakem z Čebína do České a odtud pěšky po sedmiradostné cestě až na Vranov. Po mši svaté a posilnění těla dobrotami z místních stánků jsme se vydali na Babí lom. Odtud vedly naše kroky do Kuřimi na vlak. Akci jsme zakončili v Čebíně opékáním špekáčků.

Tomáš Kříž


DĚKUJEME ZA PODPORU SENÁTORKY JAROMÍRY VÍTKOVÉ

Děkujeme za Vaši podporu pro paní senátorku Vítkovou ve volbách do Senátu Parlamentu ČR 2022. I díky Vašim hlasům svůj mandát obhájila. 


VÝLET NA VRANOV A BABÍ LOM

Dobrý den, v neděli 2/10 bychom chtěli nabídnout dětem z tábora i ostatním výlet na Vranov (poslední letošní mariánská pouť). Po cestě zpět bysme se stavili na opraveném Babím lomě a zakončili bysme opékáním špekáčků na farní zahradě v Čebíně.

Pojedeme vlakem 7:35 z Čebína a pak půjdeme po obnovené sedmiradostné cestě od Lelekovického kostela na Vranov (cca 6km). V 11:00 hodin je mše. Po ní půjdeme na Babí lom (cca 4 km) a pak do Kuřiimi (4 km) na vlak a do Čebína na faru.

Není třeba se nijak přihlašovat. Sejdeme se 7:15 hodin v Čebíně na nádraží před budovou Českých drah. Kdo tam bude, ten pojede s námi. Zakončení akce předpokládám mezi pátou a šestou odpoledne. Jak budeme končit, zavolal bych Vám, abyste si děti vyzvedli. Pokud by se chtěli přidat i někteří rodiče, jste srdečně zváni. S sebou peníze na vlak a případně nějaké kapesné. Dále jídlo a pití na celý den (na Vranově možno zakoupit nějaké občerstvení), vhodné oblečení a pláštěnku. V případě nevhodného počasí bychom akci zrušili a dali vědět na naší facebookové stránce: https://www.facebook.com/orelcebin.

Tomáš Kříž


PODPORUJEME JAROMÍRU VÍTKOVOU I VE DRUJHÉM KOLE VOLEB DO SENÁTU


Druhé kolo senátních voleb se uskuteční v termínu 30. 9. 2022 a 1. 10. 2022. Paní senátorka se v něm utká s kandidátem ANO, Antonínem Žirovnickým. Prosím, připojte se k nám a podpořte naši kandidátku. 


Děkuji, Tomáš Kříž


DĚKUJEME ZA PODPORU NAŠICH KANDIDÁTŮ V KOMUNÁLNÍCH VOLBÁCH 2022

Všem moc a moc děkujeme za podporu ve volbách a Vaše hlasy, díky kterým Mladí pro Čebín dosáhli historicky nejlepšího výsledku v dějinách tohoto sdružení. V zastupitelstvu budeme mít i nadále 12 členů z patnácti, ale celkově jsme získali 7 472 hlasů, což přestavuje 71,43 % všech odevzdaných hlasů (ve volbách v roce 2018 jsme získali 6 888 hlasů, což přestavovalo 66,81 %).Ještě jednou velice děkujeme!

Vaše důvěra je pro nás potěšující, ale zároveň zavazující. Budeme se snažit ji nezklamat, dále pokračovat v započaté práci a splnit volební sliby, jak nejlépe budeme umět.

Tomáš Kříž


NÁŠ KANDIDÁT NA STAROSTU ČEBÍNA

Podrobnosti na www.mladiprocebin.cz, nebo na facebooku. 


PODPOŘME JAROMÍRU VÍTKOVOU VE VOLBÁCH DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

Kandidátkou za koalici SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) do Senátu za obvod Blansko je současná senátorka Ing. Jaromíra Vítková. V roce 2016 byla zvolena do Senátu ČR, kde působí jako místopředsedkyně Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, je také členkou Podvýboru pro sport a Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova.


PORUJEME KANDIDÁTKU "MLADÝCH PRO ČEBÍN"

O víkendu 23. a 24. září 2022 se uskuteční volby do zastupitelstva obce Čebín. Pod číslem 3 kandiduje s naší podporou sdružení MLADÍ PRO ČEBÍN. Budeme rádi, když se k nám přidáte a dáte jim i vy svůj hlas.

Podrobnosti na www.mladiprocebin.cz, nebo na facebooku.


DĚJINY NEZMĚNÍME, BUDOUCNOST ANO

Letošní výročí srpnových událostí spojených s okupací Československa má, jak jistě Vy sami cítíte, velmi aktuální nádech, kdy "speciální vojenská operace" Ruské federace na Ukrajině v mnohém připomíná tehdejší "bratrskou pomoc" armád Varšavské smlouvy v čele se Sovětským svazem.

Jako připomínku tragicky opakující se historie jsme připravilo MV ČR kampaň, jejímž smyslem je podpora občanské soudržnosti a solidarity s napadenými národy.

Její součástí je i rozhlasová relace složená z archivních záznamů počátku srpnové okupace, kterou najdete ZDE ve formátu MP3.


VŠE NEJLEPŠÍ KE DNI MATEK!


POMOŽME OBĚTEM VÁLKY!

Mnoho maminek s dětmi uteklo před válkou a zůstávají poblíž hranice se Slovenskem v Užhorodu a okolí. Je velmi těžké tam pro tak obrovské množství potřebných zajistit alespoň základní potraviny a lékařskou péči. Paní Olga, která přijela do Čebína po vypuknutí války je v kontaktu s tamní církví, která organizuje sbírku konkrétních věcí, které jsou nejvíce potřeba. Rádi bychom se jejím prostřednictvím do pomoci zapojili a tak obec Čebín vyhlásila další sbírku. Pokud můžete, prosím, pomozte!

Děkuji!

Tomáš Kříž


ŽEHNÁNÍ MOTOREK SE VYDAŘILO

V neděli 10. dubna 2022 jsme společně s orelskou jednotou pořádali první ročník žehnání motorek v Čebíně. Na akci se i přes chladné počasí sjelo více jak 20 strojů. Při mši svaté v našem kostele sv. Jiří pronesl pan farář přímluvu za všechny motorkáře a ty, které na svých cestách potkají a také za jejich šťastný návrat. Poté na návsi všechny stroje požehnal a pokropil svěcenou vodou. Následovala společná asi osmdesátikilometrová projížďka při které na nás dokonce v Jedovnici chvíli i sněžilo. 


RADOSTNÉ VELIKONOCE


PRVNÍCH 100 DNÍ KDU-ČSL VE VLÁDĚ

V minulém týdnu to bylo přesně 100 dní od chvíle, co byla jmenována vláda Petra Fialy včetně našich tří lidoveckých ministrů. Už na začátku slíbila KDU-ČSL, že bude sociálním svědomím této vlády a to také plní. Za tuto tzv. dobu hájení prosadili několik změn, jejichž cíl je pomoc a zjednodušení každodenního života občanů České republiky.  

30/3/2022, zdroj: www.kdu.cz


ŽEHNÁNÍ MOTOREK - 10. 4. 2022

Přidejte se a začněte společně s námi letošní sezonu požehnáním našich strojů! Následovat bude společná vyjížďka a oběd.

Plánovaná trasa https://mapy.cz/s/momatozusua 

Pro zajištění místa k parkování motorky u kostela a rezervaci místa v restauraci se prosím registrujte pomocí formuláře níže. Děkuji. Tomáš Kříž

V případě deštivého počasí se akce ruší. Oběd předpokládáme v restauraci Olšovec v Jedovnici. Zatím jednáme o možnosti parkovat motorky přímo u restaurace. Pro aktuální informace sledujte tyto stránky.

29/3/2022, Tomáš Kříž


HEJTMAN JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NAVŠTÍVIL ČEBÍN

V pondělí 21. března 2022 navštívil naši obec hejtman Jihomoravského kraje, pan Jan Grolich (KDU-ČSL). Návštěva se uskutečnila v souvislosti s plánovanou výstavbou obchvatu Čebína. Po společném jednání se starostou obce Tomášem Křížem a místostarostou obce Pavlem Plevačem v zasedací místnosti obecního úřadu se všichni odebrali na místo stavby budoucího obchvatu. Pan hejtman si v terénu prohlédl trasu budoucího obchvatu a aktuálně probíhající práce na přeložce elektrického vedení.

29/3/2022, Tomáš Kříž


SETKÁNÍ SE SENÁTORKOU JAROMÍROU VÍTKOVOU I KONCERT KOMORNÍHO ORCHESTRU SE VYDAŘILI

V neděli 20. března se konal v našem kostele sv. Jiří koncert komorního orchestru Rastislav. Pod vedením pana Martináska zahráli skladby z díla Josepha Haydna - Sedm slov vykupitelových, které byly prokládány velikonočními meditacemi pana Radovana Lukavského. Koncertu se zúčastnila také ředitelka oblastní charity Tišnov, paní Klapalová a vedoucí služby domácího hospice, paní Kazdová. Svojí účastí podpořila akci i senátorka Jaromíra Vítková (KDU-ČSL). Dobrovolné vstupné, které činilo celkem 4.890,- Kč, bylo předáno ředitelce charity na podporu domácího hospice. Po koncertě se v zasedací místnosti obecního úřadu uskutečnila debata zástupců charity a paní senátorky za účasti několika občanů z řad veřejnosti.

29/3/2022, Tomáš Kříž


SETKÁNÍ SE SENÁTORKOU JAROMÍROU VÍTKOVOU

Srdečně Vás zveme na setkání se senátorkou Jaromírou Vítkovou, které se uskuteční v neděli 20. března 2022 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Čebíně od 16:30 hodin.


ZALOŽILI JSME MÍSTNÍ ORGANIZACI

Ve středu 19. ledna 2022 byla založena, respektive obnovena činnost místní organizace KDU-ČSL v Čebíně. Předsedou byl zvolen pan Tomáš Kříž. Aktuálně řešíme registraci organizace a jejích členů na ústředí. 
 

KDU-ČSL Čebín. Vytvořeno 01/2022.
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky